ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Вратите на raumplus се предлагат в няколко вида системи: S26, S34 и S42. С цифрите 26, 34 и 42 е обозначена дебелината на напречното сечение на вертикалния профил на алуминиевата рамка на вратата, измерен в милиметри. Всяка система се характеризира с няколко различни вида вертикални профили и един вид  хоризонтални профили, релси и механизми според типа горно или долно водене.

 
 

Максимално допустими габарити и тежест на вратите ЗА различните серии

Система S26

  • Максимална височина 2750 мм

  • Максимална широчина 1200 мм

  • Максимална тежест 60 кг

Система S34

  • Максимална височина 2750 мм

  • Максимална широчина 1200 мм

  • Максимална тежест 180 кг

Система S42

  • Максимална височина 3500 мм

  • Максимална широчина 1500 мм

  • Максимална тежест 180 кг

 

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ СИСТЕМА S26

 

Системата S26 е най-ниско бюджетната сред системите на raumplus. Вратите се предлагат единствено с долно водене и единична или двойна горна и долна релса за монтаж върху повърхност. Профили S41 neo и S42 neo могат да бъдат използвани предимно за затваряне на ниши и гардероби, поради асиметричната им структура. Профил S62 neo може да бъде използван за преграждане на помещения.

 
 
ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S41 NEO

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S41 NEO


ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S42 NEO

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S42 NEO

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S62 NEO

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S62 NEO


 

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ВРАТИ СИСТЕМА S34

 

Вратите от система S34 се предлагат с долно и горно водене и всички могат да бъдат използвани както за преграждане ниши и в гардероби, така и за преграждане на помещения.

 
 
ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S150

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S150

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S800

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S800


ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S300

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S300

ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S720

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S720

ИЗЦЯЛО СТЪКЛЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ИЗЦЯЛО СТЪКЛЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА


 

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ВРАТИ СИСТЕМА S42

 

Вратите от луксозната система S42 се предлагат с долно и горно водене и могат да бъдат използвани както за преграждане ниши и в гардероби, така и за преграждане на помещения. Профил S1200 е с опция за сгъваема и отваряема врата на панти.

 
ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1200

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1200

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S8000

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S8000


ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1500

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1500

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ C42

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ C42

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S3000

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S3000

ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА