ОФЕРТА

 

Изготвяне на първоначална оферта до пет работни дни след получаване на вашето запитване. За целта може да ни изпратите запитване на електронната поща.

Първоначалната оферта може да бъде променена в зависимост от вашите изисквания и бюджет,  до окончателното й приемане и потвърждаване от ваша страна.

На база на приетата оферта се сключва договор. Ако се наложат последващи промени, то те се отразяват в анекс към договора и стават неразделна негова част.

 
 
 

 

ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ

 

Вземането на мерки е безплатна услуга при сключен договор. В случай, че желаете да се вземат мерки предварително преди сключването на договора, се заплаща минимална сума, която се приспада при заплащане на поръчката.

Важно: окончателните размери за изготвяне на конструктивните чертежи по поръчката се взимат при напълно завършени довършителни работи по под, стени и таван.

 
 
 

 

ПРОЕКТ

 

След вземане на окончателните мерки се изготвя проектната документация и визуализация на мебелите.

 
 
 

 

ПРОИЗВОДСТВО

 

Производственият цикъл продължава от една до осем седмици в зависимост от обема, технологията и използваните материали за поръчката ви. Срокът се договаря при подписване на договора.

 
 
 

 

МОНТАЖ

 

В случай, че сте избрали монтаж - до няколко дни след изработка на вашата поръчка, ще бъдете уведомени по телефона или електронна поща за датата на монтажа. Мебелите ви ще бъдат доставени и монтирани на място. След приключване на монтажа, клиентът задължително попълва монтажна карта, която служи както за гаранция, така и за обратна връзка.