ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вратите на raumplus се предлагат в няколко вида системи S26, S34 и S42. С 26, 34 и 42 е обозначена дебелината на напречното сечение на вертикалния профил на алуминиевата рамка на вратата, измерен в милиметри. Всяка система се характеризира с няколко различни вида вертикални профили и един вид  хоризонтални профили, релси и механизми според вида горно или долно водене.

Максимално допустимите габарити и тежест на вратите в различните серии са следните:

Система S26

 • Максимална височина 2750 мм
 • Максимална широчина 1200 мм
 • Максимална тежест 60 кг

Система S34

 • Максимална височина 2750 мм
 • Максимална широчина 1200 мм
 • Максимална тежест 180 кг

Система S42

 • Максимална височина 3500 мм
 • Максимална широчина 1500 мм
 • Максимална тежест 180 кг
 

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ СИСТЕМА S26

Системата S26 е най-нискобюджетната сред системите на raumplus. Вратите се предлагат единствено с долно водене и единична или двойна горна и долна релса за монтаж върху повърхност. Профили S41 neo и S42 neo могат да бъдат изплзвани предимно за затваряне на ниши и гардероби, поради а-симетричната им структура. Профил S62 neo може да бъде използван за преграждане на помещения.

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S41 neo

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S41 neo


 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S42 neo

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S42 neo

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S62 neo

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S62 neo

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ВРАТИ СИСТЕМА S34

Вратите от система S34 се предлагат с долно и горно водене и всички могат да бъдат използвани както за преграждане ниши и в гардероби, така и за преграждане на помещения.

 вертикален профил S150

вертикален профил S150

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S800

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S800


 верикален профил S300

верикален профил S300

 ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

 вертикален профил S753

вертикален профил S753

 ИЗЦЯЛО СТЪКЛЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ИЗЦЯЛО СТЪКЛЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ВРАТИ СИСТЕМА S42

Вратите от система S42 се предлагат с долно и горно водене и могат да бъдат използвани както за преграждане ниши и в гардероби, така и за преграждане на помещения. Профил S1200 е с опция за отваряема врата на панти.

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1200

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1200

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S8000

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S8000

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1500

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S1500

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ C42

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ C42

 ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S3000

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ S3000

 ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА

ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНА ВРАТА БЕЗ РАМКА