ОФЕРТА

Изготвяне на първоначална оферта до два работни дни след получаване на вашето запитване. За целта може да ни изпратите запитване на ел. поща или попълните въпросника ни тук.

Първоначалната  оферта може да бъде променена в зависимост от вашите изисквания и бюджет,  до окончателното й приемане и потвърждаване от Ваша страна.

На база на приетата оферта се сключва договор. Ако се наложат последващи промени, то те се отразяват в анекс към договора и стават неразделна негова част.


ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ

Вземането на мерки е безплатна услуга при сключен договор. В случай, че желаете да се вземат мерки предварително преди сключването на договора, се заплаща минимална сума, която се приспада при заплащане на поръчката.

Важно: окончателните размери за изготвяне на конструктивните чертежи по поръчката се взимат при напълно завършени довършителни работи по под, стени и таван.


ПРОЕКТ

След вземане на окончателните мерки се изготвя проектната документация и визуализация на мебелите.


ПРОИЗВОДСТВО

Производственият цикъл продължава от една до шест седмици в зависимост обема, технологията и използваните материали на поръчката Ви. Срокът се договаря в договора.


В случай, че сте избрали монтаж - до няколко дни след изработка на вашата поръчка, ще бъдете уведомени по телефона или ел. поща за датата на монтажа и мебелите Ви ще бъдат доставени и монтирани на място. След приключване на монтажа Клиентът задължително попълва монтажна карта, която служи както за гаранция, така и за обратна връзка с Вас.

МОНТАЖ